تیم اسمارتر تک

ایده دیکشنری تصویری از نیاز شخصی ما برای یک دیکشنری آنلاین چند زبانه که کار کردن با آن آسان باشد بوجود آمد

دیکشنری تصویری

هدف ما از این پروژه این است که