حمل و نقل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
جاده ها

جاده ها

علائم جاده ای

علائم جاده ای

اتوبوس

اتوبوس

انواع اتوبوس

انواع اتوبوس

خودرو

خودرو

پمپ بنزین

پمپ بنزین

کنترل های خودرو

کنترل های خودرو

لاستیک پنجر

لاستیک پنجر

موتورسیکلت

موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت