خانه

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
لوازم

لوازم

آشپزی

آشپزی

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

پخت کیک

پخت کیک

اتاق خواب

اتاق خواب

بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

اصلاح

اصلاح

پرورش کودک

پرورش کودک

خواب

خواب

بازی کردن

بازی کردن