خدمات

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
پلیس

پلیس

آمبولانس

آمبولانس

آتش نشانی

آتش نشانی

بانک

بانک

واحد پول

واحد پول

مالی

مالی

ارتباطات

ارتباطات

تلفن

تلفن

لابی هتل

لابی هتل

اتاق هتل

اتاق هتل