غذا و نوشیدنی

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
گوشت

گوشت

برش های گوشت

برش های گوشت

گوشت مرغ

گوشت مرغ

ماهی های خوراکی

ماهی های خوراکی

غذای دریایی

غذای دریایی

سبزیجات

سبزیجات

میوه

میوه

غلات

غلات

برنج

برنج

نخود لوبیا

نخود لوبیا