غذا و نوشیدنی

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
دانه ها

دانه ها

ادویه

ادویه

سبزیجات معطر

سبزیجات معطر

بطری مواد غذایی

بطری مواد غذایی

فرآورده های شیرین

فرآورده های شیرین

ادویه و چاشنی

ادویه و چاشنی

پنیر

پنیر

شیر

شیر

تخم مرغ ها

تخم مرغ ها

انواع آرد و نان

انواع آرد و نان