ادویه جات


Parts of this picture

1 : خرد شده

2 : ورقه ای

3 : دانه کامل

4 : آسیاب شده

Comments


Report a problem