تعداد تصاویر دیکشنری از 1000 فراتر رفت

تعداد تصاویر دیکشنری از 1000 فراتر رفت خوشحالیم که به عرض برسانیم که تعداد تصاویر دیکشنری تصویری از 1000 فراتر رفته است. بخش های غذا و کار تقریبا در دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل شده اند تا چند روز آینده بخش ترکی نیز تکمیل خواهد شد. بخش فارسی دیکشنری تصویری نزدیک شدن بهار و نوروز را به بازدید کنندگان افغانی، تاجیک، ایرانی، کرد و ... تبریک می گوید و برایشان آرزوی صلح و شادمانی و شادکامی دارد.
تاریخ درج خبر : ﺳﻪشنبه, 25 اسفند 1394 ساعت درج خبر : 00:00 تعداد بازدید : 530