همکاری با سایت پیتزا

همکاری با سایت پیتزا

سایت پیتزا در دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی شد. این سایت در زمینه تهی عکس ها و ترجمه با سایت دیکشنری آنلاین تصویری همکاری خواهد داشت. انواع پیتزا از جمله پیتزا قیفی - پیتزا شیکاگوئی - پیتزا ناپولی به زودی به دیکشنری اضافه خواهد شد.

تاریخ درج خبر : پنجشنبه, 31 خرداد 1397 ساعت درج خبر : 00:00 تعداد بازدید : 216