انسان

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
بدن انسان

بدن انسان

Body

صورت

صورت

Face

عضلات

عضلات

Muscles

اسکلت

اسکلت

Skeleton

اندام های درونی

اندام های درونی

Internal Organs

سر

سر

Head

سیستم های بدن

سیستم های بدن

Body Systems

تناسلی

تناسلی

Reproductive

پیشگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری

Contraception

خانواده

خانواده

Family