ورزش

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
فوتبال آمریکایی

فوتبال آمریکایی

Football

راگبی

راگبی

Rugby

فوتبال

فوتبال

Soccer

هاکی روی یخ

هاکی روی یخ

Ice hockey

کریکت

کریکت

Cricket

بسکتبال

بسکتبال

Basketball

حرکات بسکتبال

حرکات بسکتبال

Basketball Actions

والیبال

والیبال

Volleyball

بیسبال

بیسبال

Baseball

حرکات بیسبال

حرکات بیسبال

Baseball Actions