غذا و نوشیدنی

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
گوشت

گوشت

Meat

برش های گوشت

برش های گوشت

Meat Cuts

گوشت مرغ

گوشت مرغ

Poultry

ماهی های خوراکی

ماهی های خوراکی

Edible fish

غذای دریایی

غذای دریایی

Seafood

سبزیجات

سبزیجات

Vegetables

میوه

میوه

Fruit

غلات

غلات

Grains

برنج

برنج

Rice

نخود لوبیا

نخود لوبیا

Beans and peas