خانه

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
خانه

خانه

Ev

ورودی

ورودی

Giriş

آپارتمان

آپارتمان

Daire

سیستم های داخلی

سیستم های داخلی

İç sistemler

لوله کشی

لوله کشی

Su tesisatı

دفع زباله

دفع زباله

Atık bertarafı

اتاق نشیمن

اتاق نشیمن

Salon

اتاق ناهارخوری

اتاق ناهارخوری

Yemek odası

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال

çanak ve sofra takımı

آشپزخانه

آشپزخانه

Mutfak