غذا و نوشیدنی

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
گوشت

گوشت

Et

برش های گوشت

برش های گوشت

Et kesimi

گوشت مرغ

گوشت مرغ

Kümes hayvanlarının eti

ماهی های خوراکی

ماهی های خوراکی

Yenilebilir balık

غذای دریایی

غذای دریایی

Deniz Ürünleri

سبزیجات

سبزیجات

Sebze

میوه

میوه

Meyve

غلات

غلات

Hububat

برنج

برنج

Pirinç

نخود لوبیا

نخود لوبیا

Fasulye ve bezelye