;
گیرنده جی ان اس اس
تکنولوژي-مهندسي / مهندسي نقشه برداري

گیرنده جی ان اس اس

Faz izleme GNSS Alıcı

جزئیات افزودن به دفترچه

جی پی اس دستی
تکنولوژي-مهندسي / مهندسي نقشه برداري

جی پی اس دستی

Elde taşınır GPS

جزئیات افزودن به دفترچه

ساعت سفر
ظاهر / زیورآلات

ساعت سفر

Yolculuk kol saati

جزئیات افزودن به دفترچه

;